SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Yaklaşık 7 yıldır devam eden İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI firmalara personel maliyetlerini azaltmada büyük bir fırsat sunuyor. Bu teşvikler hakkında bilgi alıp personel maliyetlerinizi en aza düşürmek için siz de İŞKUR İSTİHDAM DESTEĞİ DANIŞMANLIĞI hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Danışmanlık kapsamımızda;

  • İşe alınacak personellerin destek için uygunluğunun kontrolü ,
  • Kontrol sonrası başvuruların nasıl yapılacağı ,
  • başvuru onayının verilmesi için tüm evrakların hazırlanması
  • onay sonrası gerekli taahhüt'ün sağlanması ve
  • İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI takibi için tüm sürecin takip aşamasının yapılması

konularında sizlere hizmet vermekteyiz.

Bu desteğin sağladığı maliyet avantajı ile;

  • Destekten faydalandığınız personeller için 6 ay boyunca asgari ücret tutarında destek alabilecek ve personelin SGK prim ödemesini yapmayacaksınız.
  • 6 ay sonunda personeli istihdam etme isterseniz, SGK teşviklerinden faydalanmanız da mümkün olacaktır.
 


İşkur İstihdam Danışmanlığı

DANIŞMANLIK

İşkur işbaşı eğitim programı nedir?

İŞKUR tarafından yürütülen aktif işgücü politikaları kapsamında İşbaşı Eğitim Programları (İEP) uygulanmaktadır. Program çerçevesinde, işyerine tanınan kontenjan kapsamında çalıştırılan personelin ücreti ve sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca İşbaşı Eğitim Programına katılan kişileri istihdam edilen işverenlerin sigorta primi işveren payı, imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süresince İşsizlik Fonundan karşılanmaktadır. Buna göre işverenler açısından İşbaşı Eğitim Programının iki boyutlu avantajı bulunmaktadır;

  • İşbaşı Eğitim Programı süresince kendisine tanınan kontenjan kadar personeli istihdam etme
  • İşbaşı Eğitim Programı sonrasında, programa katılan personeli istihdam etme durumunda prim teşvikinden yararlanma


İşbaşı eğitim programı 160 iş günü düzenlenebilirken, 12 Şubat 2016 tarihinde yapılan değişiklikle program süresi 320 güne çıkarılmıştır. Günde en az 5 saat olarak işveren ve öğrencinin kabul etmesi ve günde 8 saati aşmamak üzere günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler ders saatlerinden arta kalan zamanlarda programa katılabiliyorlar.

İşverenlere sağladığı faydalar nelerdir?

İşsizlerin ve üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitim programına katılabilmesi sayesinde işverenler bu kişilere staj yaptırarak istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve öğrencilerin mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor. Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

Programdan kimler yararlanabilir?

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. programdan yararlanabiliyor. Ayrıca kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller de programa başvuru yapabiliyor.

İşverenlerin alabileceği katılımcı sayısı nasıl belirleniyor?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor. Ancak işveren eğer program sonunda katılımcıların en az %50’sini istihdam etme taahhüdü verirse, toplam çalışan sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı alabiliyor.

NOT: İşveren, SGK’ya prim borcu bulunsa dahi İşbaşı Eğitim Programından yararlanabilmektedir. Ancak İEP sonrası istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için SGK’ya prim veya prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekmektedir.