Yalın Üretim Danışmanlığı

DANIŞMANLIK

Yalın Altı Sigma, verimlilik yönetiminde kullanılan en etkili iki yaklaşımın sentezidir. Yalın Yönetimin değere ve israfa odaklanan yalın yaklaşımı ile Altı Sigmanın güçlü iyileştirme araçlarının birlikte kullanılmasıdır. Yalın Yönetim prensiplerinin beşinci adımı olan “mükemmellik arayışı” Altı Sigma araçları ile en iyi şekilde sağlanabilir.

“Müşteri ihtiyaçlarını kusursuz yakın karşılama hedefi” Yalın Altı Sigma’nın bir yaygın kullanılan bir tanımıdır. Yalın Altı Sigma, kusur/hataların her milyon faaliyette 3.4’e kadar indirilmesini hedefler. Bu çok az şirket ya da proseste başarıldığı iddia edilebilecek bir hedeftir.
Bir başka bakış açısı ile Yalın Altı Sigma “organizasyonun daha fazla müşteri tatmini, kârlılık ve rekabetçi pozisyon için kültürel değişim gayreti” dir. Şirket çapında “kültürel değişim”, Yalın Altı Sigma’nın başarısı için doğru yoludur.
Özetle Yalın Altı Sigma, “İş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılabilecek kapsamlı ve esnek bir sistemdir.”
Yalın Altı Sigma, sadece müşteri ihtiyaçlarının yakından anlaşılması, olayların, verilerin ve istatistik analizlerin sistematik kullanımı ve iş proseslerinin yönetimi, iyileştirilmesi ve tekrar yapılandırılmasına özel önem verilmesi ile sağlanabilir.

Günümüzde yarışları, kendini en hızlı geliştiren yarışçılar kazanmaktadır. Yalın Altı Sigma sahip olduğu güçlü araçlarla yalnız performansı iyileştirmez aynı zamanda iyileştirmeyi de iyileştirir.
Şirketinizin proseslerini ve bir bütün olarak sistemini daha iyi anlamanız, hem küçük ayarlamaları hem de global rekabetin gerektirdiği büyük çaplı değişimleri gerçekleştirmek için daha büyük bir elastikiyet sağlayacaktır.