ZTR DANIŞMANLIK - "MAKALELER"


Her müşteri ihtiyacına cevap veren yaklaşım VDA 6 3 Proses Denetimi

Günümüzde Otomotiv Kalite Yönetim sistemleri giderek gelişen ve müşterilerin talepleri ile bazı zamanlar akıl almaz boyutlarda yaptırımları olan standartlar haline gelmiştir.
Özellikle ana sanayi otomotiv müşterilerine hizmet veriyorsanız proses ve üretim alanlarındaki istekler, sadece IATF 16949 standart maddeleri ile kalmayıp, her müşterinin ayrı standart ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Bu durum da her müşteri için aynı üretim hatlarında, farklı müşteri aksiyonları ve uygulamaları getirir.
Peki bunları kontrol edebilmek ve sürdürebilmek ne kadar kolay? İşte burada aklınıza dev bir kadro ile çalışıp, her bir aksiyonun gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak geliyor. Peki bu günümüz ekonomik koşullarında ne kadar mümkün ve endüstriyel üretim için ne kadar akılcı bir yöntem… Tartışılır.
Uzun yıllar otomotiv sanayide hem proses hem de sistem yönetiminde Otomotiv devlerine hizmet veren biri olarak, her müşteri denetimi, her KYS denetimi sonrası çarşaf çarşaf aksiyon listeleri ile dolaşıp, bu aksiyonların bazılarını kapatıp, bazılarında kulağımızın üzerine yatmak zorunda kalıp, hadi yaptık sürdürülebilirlik konusunda bizzat takibini yaparak en sonunda içerisinde kaybolduğumuz sırada, aslında her müşteri istek ve talebine cevap verebilecek, üretim sahasında proseslerin daha sağlıklı ve etkin çalıştığı ve sürdürülebildiği bir sistem ile tanıştık…
Bu sistem VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) organizasyonunun hazırladığı otomotiv ana sanayilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanmış olan bir denetim kılavuzu, VDA 6.3 Proses denetimi olmuştur. VDA 6.3 proses yaklaşımının özellikle ürün tasarım aşamasında, ileride oluşabilecek potansiyel risklerin önceden saptanmasında ve üretim proseslerindeki eksikliklerin adım adım tespit edilerek, akılcı ve etkin bir şekilde üretimlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı bir kılavuz olduğunu gördükten sonra, aldık elimize tedarikçilerimizi ve Tedarik gelişim programımıza tedarikçi VDA 6.3 denetimlerimizle başladık. Bu şekilde tedarikçilerimizin gelişmesini sağlarken, kaliteli ürünler tedarik ederek giriş kalite kontrol aşaması ve tedarikçi kaynaklı kayıpların önüne geçmeyi başardık.

Bu konuda yaşadığım bir örnek verebilirim. Yüksek tonajlarda şekillendirilmiş metal tedariği sağladığımız “A” tedarikçimiz ile kötü kalite malzeme tedariği sebebi ile sürekli kavga halindeydik ve bu durum üretim planlarında değişim ve müşteriye ürün tedarik edememe durumuna kadar gidebilecek bir risk taşımaktaydı.
Sadece işlerimizi durdurmakla kalmayıp, üst yönetim ve ekipler arasında gerilimlere sebep olup, endüstriyel huzurumuzu da bozmaktaydı. “ A” Tedarikçimizin üretim sahasında gerçekleştirdiğimiz VDA 6.3 denetim bulgularının her biri için beraber gerçekleştirdiğimiz kök neden analizi çalışmaları sonunda sürekli oluşan tipik birkaç kalite probleminin çözümünü ve bu sayede de üretimlerimizin sorunsuz ve sürekli olarak devamlılığını sağlayabildik .Açıkçası VDA 6.3 proses denetimleri sonunda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarını , edinilen kazanımları bu yazıma sığdırmam pek mümkün olmayacak.. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim, proses problemlerinin giderilmesinde ve hangi iyileştirme yöntemin uygulanabileceğini sizlere düşündüren en etkin yanklaşımlardan biri VDA 6.3 proses denetimleridir. Bu, beraberinde işyerlerinde iyi ilişkiler ve huzuru da getirmektedir.
Ayrıca, ekiple üretim sahasına indiğimizde, yaptığımız VDA 6.3 proses denetimleri sonunda sadece Alman müşterilerimize değil, diğer tüm otomotiv üreticilerinin gereksinimlerine cevap verebildiğimizi gördük. Hangi noktaya dikkat etmemizi, hangi soruları sormamız gerektiğini VDA 6.3 soru listesi ile kısa sürede öğrenmiştik ve göremediğimiz uygunsuzlukları görmemiz çok daha kolay hale gelmişti. VDA6.3 proses yaklaşımı artık günlük üretim sahası rutininin ayrılmaz bir parçası olmuş GEMBA WALK toplantılarının vazgeçilmez maddelerinden biri haline gelmişti.
Uzun yıllar Alman çalışma prensiplerini, sistemlerini görme ve anlama fırsatları yakaladım. Bu konuda kendimi şanslı olarak görüyorum. Alman bakış açısı sonuncunda ortaya çıkan taleplerin sonuna geldiğinizde, mükemmel bir sistem kurma ve sıfır hata noktasını yakalama fırsatı bulduğunuzu görebiliyorsunuz. Uzun zamanda harcadığınız enerjinizi, daha kısa süre de belki bir miktar fazlasını harcayarak sürekli işleyen harika sistemler yaratabiliyorsunuz.
Bu sebeple, uzunca süre ekibim ile aksiyon listeleri ve problem çözümleri içerisine kaybolan ben VDA 6.3 proses yaklaşımını kavrayarak, aslında herkesin ( çalıştığım şirketler, ekipler, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ) kazandığı, çalışmaktan keyif aldığı sistemler kurabildik.
Alman ana sanayi üreticilerine hizmet veren şirketler için zorunlu olan VDA 6.3 Proses yaklaşımı, bugün günümüzde risk puanlandırmasında kime göre neye göre yaklaşımını da değiştirerek AIAG ( Amerikan Otomotiv Grubu ) & VDA FMEA ( Hata Modu ve Etkileri Analizi ) kitapçığının ortaya çıkmasına ışık tutmaktadır. AIAG FMEA yaklaşımında Risk puanının belirlenmesinde göreceli yaklaşımlar sergilenebiliyor ve gerçek risklerin görülmesinde ve bu risklerin ortadan kaldırılmasında sorunlar çıkabiliyordu. Ancak VDA risk analizi yaklaşımı ve puanlandırması çok daha anlaşılır ve göreceli kavramlardan oldukça uzak olması sebebi ile daha doğru risk analizi çalışmaları yapılmasına fırsat sunmaktadır. Bu sebeple bugün bir Alman ana sanayi ile çalışmıyor olsanız bile VDA 6.3 proses denetimi yaklaşımını benimsemeniz, sizleri otomotiv üreticileri gözünde öncelikli ve altın tedarikçi sınıfında olmanızı sağlayacaktır.
VDA 6.3 proses denetimi ve Yeni FMEA yaklaşımı ile kalitesizlik maliyetlerinin ve hata olasılıklarının azaltılarak, bunun yansıması olarak firmaların artık kalite veya kalitesizlik maliyetlerine yönetim gözden geçirme sunumlarında yer vermeyeceği günlerin gelmesini dileriz.

Kalite basittir, karmaşık olan insanlardır. (Forsha)

Bizimle calışmak,
Sizin için En'lere ulaşmaktır.
Çünkü...