2024 Yılı Eğitim Takvimi

YILLIK EĞİTİMLER

 


Kalite Yönetim Sistemleri (ISO)

 • 09.05.2024ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi (Kesin Açılacak)

 • 11.09.2024ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Eğitimi

 • 18.05.2024ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

 • 13-14-15.11.2024Stratejik Yönetim Eğitimi

 


Otomotiv (IATF & VDA) Yönetim Sistemleri

 • 08-09.05.2024VDA 6.3 Proses Denetleme Eğitimi

 • 10-11.05.2024APQP (v3) & Control Plan (v1) Eğitimi

 • 22-23.05.2024Ekipman (Makine) Fmea Eğitimi

 • 21.05.2024Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi (Kesin Açılacak)

 • 10-11.07.2024VDA 6.5 Ürün Denetimi Eğitimi

 • 04-05.09.2024VDA RGA ( Yeni Parçalar İçin Ürün Olgunluk Seviyesi Güvencesi ) Eğitimi

 


Sürekli İyileştirme ve Yalın Üretim

 • 23-24.05 / 13-14.06 / 04-05.07 / 25-26.07.20246 Sigma Yeşil Kuşak

 • 06.06 / 27.06 / 18.07 / 08.08.20246 Sigma Yeşil Kuşak Danışmanlık Desteği

 • 09-10.07.2024Temel Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 • 16.07.2024Yalın Üretim Bilgilendirme Eğitimi

 


Muhasebe ve Finans Yönetimi

 • 07-08.05.2024Maliyet Muhasebesi ve Bütçe Uygulamaları Eğitimi

 • 06-07.06.2024Temel Vergi Uygulamaları Eğitimi

 • 12-13.06.2024İleri Düzey Vergi Uygulamalar Eğitimiı

 • 10-11.07.2024Finansal Muhasebe ve Finansal Tablolar

 • 16.10.2024Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Eğitimi

 


İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

 • 11.06.2024Yöneticiler İçin Temel İş Hukuku Eğitimi

 • 02.07.2024Sözleşmeler Hukuku Eğitimi

 • 17.09.2024Personel Özlük İşleri Bordrolama Eğitimiı