Çalışan Ruh Sağlığı Danışmanlığı

DANIŞMANLIK

Neden İş Yaşamında Ruh Sağlığı?

1.    Verimliliği ve Katılımı Artırır:

Çalışanlarınızın ruhsal sağlığının desteklenmesi ve iyileştirilmesi, onları strese dirençli hale getirme, iş yerinde düşünme, karar verme, iş akışı ve iş ilişkileri konusunda geliştirir. Bunların hepsi artan verimlilik anlamına gelir. 

2.    Maliyetleri ve Riski Azaltır:

Ruh sağlığını geliştirmek, işletmeler için akıllıca bir finansal karar olabilir. Ruhsal açıdan sağlıklı bir iş yerine yatırım yapmak, devamsızlığı (hastalık nedeniyle sık sık çalışamama) ve presenteeism’i (iş yerinde var olamama sorunu) ve verim kaybını azaltarak maliyet tasarrufuna neden olabilir. Ayrıca iş yeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönergeleri yerine getirmenize de yardımcı olur. 

3.    Erken Müdahale / Önlemeye Odaklanır:

Zamanımızın yaklaşık % 60'ını işyerinde harcadığımızı ve iş sebebiyle strese maruz kalabileceğini düşünerek-iş yükü, son  teslim tarihleri, iş arkadaşlarının davranışları ve kişilikleri, yönetim stilleri, iş güvenliğine ilişkin endişeler ve diğerleri, stresle baş etmenin sağlıklı yollarının sorun oluşmadan önce anlatılması önemlidir. Sorunları oluştuktan sonra çözmek organizasyon için yeni maliyetler yaratabilir.

4.    Ruhsal Sorunların Etkisi Azaltır ve Sorun Çözer:

İş yeri kaynaklı ruhsal sorunların oluşması konusunda önleyici çalışmalar yürütülmesi çalışan sağlığı ev iyilik hali için değerli ve iş yerleri için maliyet ve zaman kayıplarını önleme açısından gereklidir.   Ayrıca mevcutta ruh sağlığı sorunları yaşayan çalışanların desteklenmesi iş yerleri için kritik bir öneme sahiptir.

5.    Stigmaları azaltır ve olumlu bir iş yeri atmosferi yaratır:

Ruh Sağlığı konusu işyerinde tartışılması zor bir konu olabilir. Çalışanlar zihinsel ve ruhsal sorunlarını dile getirmekten çoğu zaman çekinir. Farkındalığı destekleyen kaynaklar sağlamak, aynı zamanda etkileşimi teşvik eden ve yetenekleri çeken, erişilebilir ve olumlu bir iş yeri yaratmaya yardımcı olabilir.