İnsan Kaynakları Danışmanlığı

DANIŞMANLIK

Doğru işe doğru kişiyi bulmak ve memnun çalışanlar haline getirmek rekabet üstünlüğü sağlamanın temel taşlarından biridir. İşini seven ve yaptığı işe uygun olan personeller daha yüksek performans ile çalışırlar ve kurumlarına daha çok değer katarlar.
Çalışanların işe alımlarından sonra çalışmaları sırasında performanslarının değerlendirilmesi ve performans bazlı ücretlendirme politikalarının uygulanması, kariyer planlaması gibi uygulamalar ile onların memnuniyetlerini arttırmak ve yüksek motivasyonla çalışarak aidiyetlerini arttırmak da bu performansın sürdürülebilir olarak kalmasını sağlayacaktır.
ZTR Danışmanlık olarak, Stratejik İK Yönetimi, İşe Alım, Mülakat, İş Analizi, İş Değerleme ve Yetkinliklerin Belirlenmesi, Hedeflerin Belirlenmesi, Performans Yönetimi, Motivasyon ve Kariyer Yönetimi, Ücret ve Bordro Yönetimi, İŞKUR ve Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Yönetimi, İş Hukuku Uygulamaları ve İş Güvenliği Uygulamaları gibi İnsan Kaynakları Yönetiminin tüm fonksiyonlarını sizlerin hedefleri göz önünde bulundurarak kurmak ve uygulatmak amacı ile danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK KONULARIMIZ:

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ ALGILAMA VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ
 İŞ ANALİZİ, İŞ DEĞERLENDİRME ve YETKİNLİKLER
 HEDEF, PERFORMANS, MOTİVASYON VE KARİYER YÖNETİMİ
 ÜCRET VE BORDRO YÖNETİMİ - BÖLGE ÇALIŞMA–İŞKUR VE SGK BİLDİRGELERİ
 İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

VSM (Değer Akış Haritalama)
Geleneksel üretim yöntemleri makinaların ve operatörlerin sürekli çalıştırılmasını öngörmektedir. Bu durum kuruluşun stoklarının ve maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Yalın üretim müşteri memnuniyetini sağlamak için 3 temel hedefe odaklanmaktaydı: hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretim. Bunların gerçekleşmesi kuruluşta kültürel bir dönüşüm sağlanması ile mümkündür.

TPM (Toplam Verimli Bakım)
TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır. TPM, kayıpların azaltılması ve verimliliğin arttırılması için kullanılan bir yöntemdir.

KAIZEN (Sürekli İyileştirme)
Doğu kültüründe sürekli bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAİZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir. Ayrıca; iyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir.

SMED (Hızlı Kalıp Değişimi ve Ayar Zamanı Kısaltma)
Toyota tarafından geliştirilen ve dünyada değişik sektörlerden birçok firmanın geliştirme ve maliyet düşürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan SMED (Single Minute Exchange of Die – Tekli Dakikalarda Kalıp Değiştirme) yöntemi hakkındaki danışmanlıktır.

KANBAN (Üretim Kanbanı)
Yalın Yönetim felsefesinin önemli noktalarından birisi prosesteki sürekli akışın sağlanmasıdır. Sürekli akış Çekme Sistemi ile sağlanır ve bir sonraki proses adımı ihtiyaç duymadığı sürece bir önceki adımın kesinlikle üretim yapmaması olarak tanımlanır. Yani müşteri istemediği sürece asla üretim yapmamak ya da hizmet sunmamak olarak tanımlanır.

Poka Yoke
Problem çözme kültürünün kuruluşun her düzeyinde anlaşılmasını sağlamak. Kuruluşların verimliliğini azaltan problemlerinin çözülebilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için en temel problem çözme tekniklerini katılımcılara aktarmak. Bu yaklaşımların ve tekniklerin örnek uygulamalar ile anlaşılmasını sağlamak.

JIT
Adını İngilizce “Just In Time” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Tam Zamanında Üretim” anlamına gelir. Doğru ürünün istenen miktarda ve doğru zamanda üretilmesi için sistematik bir yaklaşımdır.

JIDOKA
Japonca bit sözcük olan JIDOKA insan eli ile otomasyonu ifade der. JİDOKA çalışanların her zaman hata yapabileceğini ancak bu hatalardan dersler çıkararak bu hataların tekrarının önlenebileceği ve sıfır hatalı üretimin mümkün olabileceğini öngörür.